Δημήτριος Κύρου

Κλινικός Ψυχολόγος-MSc

Διατηρώντας το γραφείο μου στην Θεσσαλονίκη, βοηθώ ανθρώπους με προβλήματα στις σχέσεις, κρίσεις πανικού, ψυχοσωματικά, καταναγκασμούς και συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης.

Εκπαιδευση

Εκπαιδευθείς στην Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία

Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, Θεσσαλονίκη

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης | Εφαρμοσμένη Κλινική Ψυχολογία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Βαθμός: 9.34

Πτυχίο Ψυχολογίας | Κατεύθυνση: Κλινική-Κοινωνική

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Βαθμός: 9.13

Κλινική Εμπειρία

Δημοσιεύσεις