Κλινική Ψυχολογία

Κλινική ψυχολογία είναι ο κλάδος της ψυχολογίας που εστιάζει στην Αξιολόγηση και την θεραπεία ψυχολογικών διαταραχών και δυσκολιών, όπως το άγχος, οι κρίσεις πανικού, η κατάθλιψη, οι δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις.

 

Οι ψυχικές διαταραχές και δυσκολίες στις οποίες παρεμβαίνει ο κλινικός ψυχολόγος κυμαίνονται από ήπιες μέχρι πολύ σοβαρές και απορρυθμιστικές για το άτομο.

 

Ο Κλινικός Ψυχολόγος έχει την απαιτούμενη κατάρτιση για την αξιολόγηση και διατύπωση των εκάστοτε ψυχολογικών δυσκολιών, με μια διευρυμένη ματιά για τις πιθανές αιτίες των προβλημάτων των θεραπευομένων του.

 

Έχει, επιπλέον, την απαραίτητη εκπαίδευση και εξειδίκευση για την διαξαγωγή ψυχοθεραπείας, με στόχο την εξάλειψη των ψυχολογικών συμπτωμάτων, την μείωση της ψυχολογικής δυσφορίας, την βελτίωση του επιπέδου ζωής και την προαγωγή της προσωπικής ανάπτυξης.

 

Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις που διαμορφώνει είναι μοναδικές για τον εκάστοτε πελάτη, και ανταποκρίνονται στην πολυπλοκότητα των δυσκολιών, των αναγκών, των συνθηκών ζωής και της προσωπικότητας του.

 
 
Κλινική Ψυχολογία

Στην Ελλάδα, η απόκτηση Διπλώματος Ειδίκευσης στην Κλινική Ψυχολογία επιτυγχάνεται με την ολοκλήρωση Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Κλινική Ψυχολογία, που περιλαμβάνουν εκπαίδευση στην άσκηση Ψυχοθεραπείας και κλινική πρακτική άσκηση με εποπτεία.